Herkku-puhelin

Tietosuojaseloste

Tämän selosteen tarkoitus on kertoa tiiviissä ja helposti ymmärrettävässä muodossa, millaisia tietoja keräämme verkkosivuston www.herkku.net käyttäjistä ja miten näitä tietoja käsitellään.

Päivitämme tätä selostetta uudistaessamme sivustoamme ja pyydämme käyttäjää tarkistamaan ajankohtaiset käytännöt tältä sivulta.

Mitkä ovat keskeisimmät tiedot, joita tallennamme?

Sivustolla toimii tarinaosasto, johon ei tällä hetkellä ole mahdollista lähettää uusia tarinoita. Aiemmin lähetetyistä tarinoista olemme tallentaneet julkaistavaksi tarkoitetut tiedot (kuten otsikko, nimimerkki ja tarinateksti), tarinan lähettäjän mahdollisesti antaman sähköpostiosoitteen, palautemahdollisuuteen liittyvät asetukset, tarinan lähetys- ja julkaisupäivän sekä äänitarinana julkaisuun liittyvät tiedot. Käsittelemme sähköpostiosoitetta yhteydenpitoon tarinan lähettäjän kanssa sekä palautteen välittämiseksi tarinan lähettäjälle.

Sivustolla aiemmin toiminut chat on suljettu.

Iskuri.net-palveluun liittyvä tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.iskuri.net/tietosuoja.

Mikä on tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste?

Tietojen käsittelyn tarkoitus on sivustolla tarjottavan palvelun toteuttaminen ja kehittäminen, väärinkäytösten ehkäisy, yhteydenpito käyttäjän kanssa sekä viranomaisten tekemiin tietopyyntöihin vastaaminen. Käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Palvelussa saatetaan pyytää suostumusta markkinointiviestien lähettämiseen tai mainonnan kohdentamiseen, jolloin käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen.

Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Tiedot koostuvat pääsääntöisesti käyttäjän palvelun käyttöä varten antamista tiedoista sekä palvelun käytöstä muodostuvasta tiedosta.

Millaisia tietoja palveluun tallentuu?

Käyttäjän lähettäessä viestejä julkaistavaksi palvelussa tallennamme aina lähetetyn viestin sekä käyttäjän tunnistetiedot (kuten ip-osoitteen, aikaleiman sekä soveltuvasti käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron) viranomaisten mahdollisesti tekemien tietopyyntöjen toteuttamiseksi.

Tallennamme palvelun kautta toiselle käyttäjälle lähetetyt viestit viestin toimitusta varten ja siksi ajaksi, jonka viesti on vastaanottajan tai lähettäjän luettavissa palvelun kautta.

Tallennamme käyttäjän antamat luvat, suostumukset ja muut käyttäjältä kerätyt tiedot, sekä käyttäjätunnukseen liittyvät asetukset ja valinnat.

Tallennamme käyttäjän palvelun toimintaa tai yhteydenpitoa varten antamat yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, sekä palveluntarjoajalle lähetetyt sähköposti- ja tekstiviestit.

Kirjautumista vaativissa palveluissa tallennamme aktiivisuuteen liittyviä tietoja, kuten käyttäjän viimeisimmän kirjautumisajan.

Tallennamme tilastointia ja palvelun kehittämistä varten tiettyjä palvelun käytöstä havainnoituja tietoja, kuten ip-osoite, selaimen versio ja selaimen ilmoittama käyttöjärjestelmä.

Millaisiin tarkoituksiin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään palvelun toiminnan mahdollistamiseen ja kehittämiseen.

Käsittelemme tietoja myös asiakaspalveluun ja asiakasviestintään liittyen, sekä asiakkaan tilaamien palvelujen toimittamiseen.

Lisäksi käsittelemme tietoja lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi, kuten kirjanpitoon liittyen, sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja palvelun jatkuvuuden takaamiseksi (kuten varmuuskopioden tallentamiseksi).

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Anonyymeissä keskustelu- ja seuranhakukanavissa voi esiintyä väärinkäytöksiä, joten on tärkeää, että viranomaistaholla on tarvittaessa mahdollisuus selvittää viestin lähettäjän henkilöllisyys. Tämän vuoksi säilytämme palveluun julkaistavaksi lähetettyjen viestien sisällön ja tunnistetetiedot 12 kuukautta.

Säilytämme palveluun talletettuja käyttäjätietoja niin kauan, kun käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä. Voimme kuitenkin lopettaa joidenkin palveluiden tai palveluosioden tarjoamisen, jolloin poistamme kyseisiin palveluihin liittyvät tiedot kohtuullisen ajan kuluessa. Voimme myös poistaa palvelusta käyttäjiä, jotka eivät ole kirjautuneet palveluun tietyn ajan kuluessa.

Siirretäänkö henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Herkku.net-sivuston verkkopalvelimet sijaitsevat EU:n alueella ja käsittelemme palvelimelle tallennettuja henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen sisällä.

Asiakaspalvelun sähköpostiosoitteita isännöi Nebula (www.nebula.fi).

Mitä oikeuksia minulla on ja mistä saan lisätietoja tietojeni käsittelyyn liittyen?

Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisemista tai poistamista.

Palvelua ylläpitää Sonetia Oy, PL 121, 00181 Helsinki. Saat lisätietoa tietojen tarkastamisesta tai poistamisesta sähköpostitse osoitteesta tietosuoja@sonetia.fi.

Sinulla on myös lakiin perustuva oikeus vastustaa itseäsi koskevan tiedon käsittelyä.

Copyright © Herkku.net 2003-2021 - Tietosuojaseloste - Palaute